• Deren Chemicals - Water Management
  Water Management
 • Deren Kimya'nın İhracat yaptığı ve Lojistik hizmet sağladığı ülkeler
  Import & Export
 • Hizmet verdiğimiz sektörler
 • TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ 6. KİMYA AR-GE PROJE PAZARI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
 • Deren Kimya Soğutma Suyu Şartlandırma Programı

DEREN KİMYA SU YÖNETİMİ

   Hayatın kaynağı olarak tabir edilen su; insan fizyolojisinde taşıdığı mutlak gereklilik misyonunun  yanında, uygarlığın da etkin olarak kullandığı dünya kaynaklarının en başında gelmektedir.

  İnsanoğlu uygarlık tarihi boyunca; suyun kaldırma gücü, çözücülük, enerjiyi taşıma, akışkanlık ve enerji üretme potansiyeli gibi özelliklerinden faydalanarak yaşantısını devam ettirmiş ve medeniyetini ilerletmiştir. Suyun özelliklerinin daha iyi öğrenilmesi ve insanın suyu kullanma kabiliyetinin artmasıyla uygarlık doğru orantılı olarak gelişmiştir.

   Günümüzde suyun, insan günlük yaşantısında ve endüstriyel alanda en yüksek verimle kullanılabilmesi odaklı çalışmalar, bir bilim dalı halini almış ve su şartlandırma teknolojisi ortaya çıkmıştır. Endüstrinin en önemli girdilerinin başında gelen enerjinin korunumu ve mümkün olan en yüksek verimle kullanımı, su şartlandırmanın en temel konusunu oluşturmaktadır.

   Suyun akışkanlık ve enerjiyi taşıma özelliklerinin birlikte kullanıldığı endüstriyel uygulamalarda, yüksek sistem kurulum maliyetleri, büyük enerji harcamaları ve tehlikeli boyutlarda kaza riskleri söz konusudur. Böylesine büyük maliyetlerle kurulan sistemlerin, yüksek verimle ve güvenli bir şekilde işletilebilmesi; su yönetimi açısından uzmanlık seviyesinde deneyim, bilgi birikimi, teknolojik altyapı ve yönetim becerisi gerektirmektedir.

   1984’den beri su şartlandırma konusunda çalışmalarını sürdürmekte olan DEREN KİMYA su yönetiminde uzmanlaşmış bir kurumdur. Uzun yıllardır hizmet veren deneyimli mühendis kadrosu ile sektörün en istikrarlı firmasıdır. Teknolojiyi yakından takip ederek geliştirdiği ürünlerle, mühendislik ve servis hizmetlerini birleştirerek, Deren Kimya Su Şartlandırma Programı başlığı altında müşterilerine hizmet sunmaktadır. 

   Gelinen nokta itibarıyla günümüzde halen 4500’den fazla işletme ve kuruluşta Deren Kimya Su Şartlandırma Programı uygulanmaktadır. 

DEREN KİMYA SU ŞARTLANDIRMA PROGRAMI

Deren Kimya Su Şartlandırma Programı

   Suyun enerjiyi taşıma özelliğinden faydalanılan ısı transfer sistemlerinde, merkezi bir noktada, çok yüksek maliyetlerle suya yüklenen ısının, bir başka noktaya mümkün olan en yüksek verimle transferi hedeflenmektedir. Bu maksatla ısı transferini zorlaştıracak ya da engelleyecek etmenler ve yahut ısı taşıyıcı sistemlerde yaşanabilecek arızalar minimum seviyeye indirilmeye çalışılır. Non-stop çalışmak üzere dizayn edilen ısı transfer sistemleri, işletmelerin kalbi durumundadır. Bu nedenle ısı transfer sistemlerinin, beklenmedik bir duruşa gösterebileceği tolerans yoktur. İşleyişi elektronik ve mekanik açıdan hatasız olarak planlanmalı ve yürütülmelidir.

   Su şartlandırma konusunun temelini, suyun sistemde en iyileştirilmiş şartlarda kullanılması oluşturmaktadır. Suyun içerisinde bulunması muhtemel Ca ve Mg tuzları, ısı transferinin gerçekleştiği yüzeylerde kristal formunda kireç tabakası oluşturmaktadır. Oluşan bu kireç tabakası ısı transferini güçleştirmekte ve enerji kaybına neden olur. Bunun yanında yine suyun içerisinde bulunan en başta oksijen olmak üzere çözünmüş gazlar, sistem metalleriyle reaksiyona girerek korozyon oluşturmakta ve sistem ekipmanlarında deformasyona yol açarak, arızalara ve tehlikelli kazalara neden olmaktadır. 

   Su yönetiminde uzmanlaşmış olan Deren Kimya; servis mühendisleri vasıtasıyla işletmelerde uyguladığı Su Şartlandırma Programı ile, sistemin su açısından işleyişinin sorumluluğunu üstlenmektedir. En başta suyun optimum yatırımla işletmede en uygun hale getirilmiş haliyle kullanımını sağlamakta, sonrasında işletmede kullanılan suyun neden olabileceği kireçlenme ve korozyon riskini tamamen ortadan kaldıracak şekilde koruyucu kimyasal kullanımı ile sistemin en uygun kontrol parametrelerinde çalışmasını sağlamaktadır.
Su Şartlandırma Grubu ürünlerimizi aşağıdaki sayfalarda inceleyebilirsiniz.
 

BUHAR ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KIŞIR-KOROZYON ÖNLEYİCİLER OXYGEN SCAVANGER / CONDENSATE CONTROL
SOĞUTMA SUYU KATKILARI KAPALI DEVRE SİSTEMLER ( SICAK / SOĞUK ) - KIZGIN SU - SICAK SU KALORİFER SİSTEMLERİ
DERAMİNE SERİSİ - POLYAMINE BAZLI KİMYASALLAR YOSUN-MANTAR VE BAKTERİCİ ÖNLEYİCİ BİOCİDLER
KIŞIR – KİREÇ – PAS TEMİZLEYİCİLER TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
ANTİSCALANT / ANTİFOULANT - MEMBRAN CLEANER KÖPÜK KESİCİLER
ATIK SU KİMYASALLARI SU HİJYEN KİMYASALLARI
DERPOOL-HAVUZ KİMYASALLARI DERİZ-DONMA ÖNLEYİCİ VE KORUYUCU KİMYASALLAR
. .
. .
. .
. .
. .

 

KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

 

DESCALE serisi:Deramin Serisi

 • Buhar kazanı ısı transfer yüzeylerinde oluşmuş kireç tabakasının yapısını bozarak çözülmesini sağlar.

KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

 

DERODİSP serisi:Deramin Serisi

 • İçerdiği kuvvetli dispersantlar ile buhar kazanlarında çamur ve birikinti oluşumunu önler.
 • Kazan suyu içerisinde bulunan safsızlıkların çökmesini önler, yapılan blöflerle atılmasını kolaylaştırır.

KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

 

DERKOMPLEKS serisi:Deramin Serisi

 • Orta ve düşük basınçlı kazanlarda kireçlenme ve korozyonu önler.

 • Gıda üretim tesislerinde kullanıma uygun, FDA uyumlu tümü organik bileşimli kireç-korozyon inhibitörleri

KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

 

DEROX serisi:Deramin Serisi

 • Buhar kazanları ve bağlı devrelerinde korozyon önleyici olarak kullanılırlar
 • Oksijenin neden olduğu pitting korozyonunu önleyen farklı tiplerde oksijen tutucular içerir
 • İçerdiği nötralize aminler vasıtasıyla, kondens hatlarında CO'in neden olduğu karbonik asit korozyonunu engeller. Buhar ve kondens hatlarını korozyona karşı korur.

KAZAN SUYU ŞARTLANDIRMA ÜRÜN GRUBU

 

DERAMİNE serisi:Deramin Serisi

 • Deren Kimya'nın yeni nesil su şartlandırma kimyasalları serisi.
 • Film yapıcı Polyamin teknolojisi ile üretilmiştir.
 • Metal yüzeyler üzerinde oluşturduğu koruyucu film tabakası ile su ile metalin temasını keserek korozyon oluşumunu engeller.
 • Yüksek basınçlı buhar kazanlarında korozyon önleyici olarak kullanılan tipleri mevcuttur.
 • Orta ve düşük basınçlı kazanlarda kireçlenme ve korozyonu önleyen ayrı bir serisi vardır.

Buhar kazan sistemleri endüstride suyun yoğun olarak kullanıldığı alanlardan biridir. Bu sistemlerde suyun depozit oluşturucu yapısı ve korozif olması istenmeyen durumlardır. Bu durumların ortadan kaldırılması için kazan besi suyunda şartlandırma kimyasalları kullanılmaktadır. Suyun yapısında ihtiva  ettiği kalsiyum magnezyum silis ve sülfat gibi bileşikler suda bulunan karbonat ve bikarbonatlar molekülleri ile  bağ oluşturarak depozit oluşturmaktadır.

İçme kullanma ve endüstriyel sularda suyun enerji verimliliğinin artması, çevresel zararlar oluşturmaması ve insan sağlığını korumak amacı ile suyun kullanım amacına uygun hale getirilmesi işleminin sağlanmasında kullanılan kimyasal içerikli ürünler, su şartlandırma kimyasallarıdır. Bu bağlamda kullanılan ürünler endüstride sistem içerisinde depozit, korozyon ve mikrobiyolojik kirliliklerin oluşmasını engellemek amacı ile kullanılan ürünlerdir.

Dünya üzerinde en büyük kaynaklardan biri olan suyun kullanılacağı alan itibariyle insan vücudunda, mekanik sistemlerde ve atık su sistemlerinde istenen parametrelere uygunluğunu tespit etme, suyun çevreye zarar vermeden enerji verimliliğinin maksimum seviyeye çıkarmak için fiziksel ve kimyasal  şartlandırma yöntemlerini kullanarak suyun kullanım amacına uygun hale getirilmesi ve kullanım şartlarının belirlenmesinde, kullanıcıya doğru kullanım şartlarının sağlanmasında, danışmanlık ve operasyon yeteneğiyle işletmelere kar sağlatmayı su şartlandırma firmaları kendine görev

Sayfalar

DEREN CHEMICALS - Water Management RSS beslemesine abone olun.