Su Şartlandırma Nedir?

Su insan yaşamını etkileyen en büyük faktörlerden biridir.

Endüstriyel su ıslahı işlemlerine su şartlandırma diyoruz.

Her türlü canlı organizmanın başta gelen ihtiyaçlarından biri su iken yine insan yaşamını etkileyen faktörlerden biri olan endüstrinin de en önemli kaynaklarından biridir.

Su dünyada endüstride kimyasal ve fiziksel yapısal özellikleri ile bir çok alanda kullanıldığı gözlemlenmektedir.
İçme suyunda insani yaşam  standartlarını ve canlı organizma olan vücudumuzda hastalık oluşturmaması  amacı ile endüstride kullanım amacını tam olarak karşılaması ve kullanım aşamalarında zarar verici etkiler oluşturmaması amacı ile ve en sonunda da  doğaya zarar vermemek amacı ile atık suda fiziksel ve kimyasal yöntemlerle suyun yapısal özelliklerinde değişiklik yapma ihtiyacı duyulmaktadır.

Suyu kullanım amacına göre istenilen yapıya dönüştürme işlemine su şartlandırma denmektedir.


Proseste kullanılacak suyun sıcaklık değişimlerinde yapısındaki safsızlıkların sisteme zarar vermesini engellemek için prosese uygun hale getirilmesine su şartlandırma denir.

Ayrıca su şartlandırma; suyun, dolaştığı sisteme zarar vermemesi için uygulanan fiziksel, kimyasal veya mekanik işlemlerin tümüdür diye de ifade edilebilir.

Suyun kullanım amacına göre suyu en verimli kullanılabilecek haline getirme işlemine su şartlandırma denir.

Sanayi işletmeleri ve domestik kullanımda, mevcuttaki kaynaktan alınan suyun, kullanım amacına uygun hale getirilmesi işlemi su şartlandırma olarak tanımlanır.


Suyun arıtma cihazlarından geçirilerek uygun şartlarda dinlendirilmesiyle sudaki istenilmeyen maddelerin minimum seviyeye indirilerek kullanılacak sistemlere uygun hale getirilme işlemi de su şartlandırma olarak adlandırılabilir.

Suda bulanıklık oluşturan maddeleri uzaklaştırmak(Koagülasyon), sudaki askı halde bulunan katı maddelerin uzaklaştırabilmesi için suyun gözenekli bir ortamdan geçirilmesi (Filtrasyon), sudaki sertliğin giderilmesi için yapılan katyonik tasviye işlemi (İyon değiştirici reçine) su şartlandırma işlemlerinden bazılarıdır.