Su Şartlandırmanın Temelleri hakkında birkaç söz...

1 - Su Şartlandırma Nedir?

İlk olarak suyun tanımından başlamak gerekmektedir insan vücudunun ve dünyanın sadece iskelet, kas ve kara parçalarından ibaret değil % 70 oranında su olduğunu bilmemiz suyun ne kadar önemli olduğunu göstermesinin bir kanıtıdır.

Su doğada hiçbir zaman saf halde bulunmaz içersinde bir takım gazlar, mineraller, ağır metaller bulundurur. Gerek fabrikalarda proses(üretim enerji), gerek konfor amaçlı(ısıtma,soğutma), gerek içme tüketim amaçlı kullanılır. Suyun ihtiyaca uygun kullanım haline getirmek için, dezenfekte etme, dinlendirme, ekipmanlar yani arıtma cihazları yardımıyla ön şartlandırma yapma, kimyasallarla yapısını bozma gibi aşamalardan geçirilir. Kısaca su şartlandırma suyun döngüsünü ve özelliklerini değiştirmek, ıslah etmektir.

2 - Kimyasal Su Şartlandırma Nedir?

Özellikle proses ve konfor amaçlı kullanılan, her türlü enerji taşımını sağlayan sularda verimi en iyi şekilde elde etmek için, suyun dolaştığı sitemlerde ekipman ve cihazları amortisman ömürlerini uzatmak için ön şartlandırma yeterli değildir. Suyun yapısından kaynaklı korozif ve kışır yapma özelliğini minimuma indirmek için suyun metal cinsine uygun kimyasallarla şartlandırılması gerekmektedir. Suyun yapısını kimyasallarla bozarak oksijen, karbonik asit gibi korozyon oluşumunu ve kireç oluşumunu engellemek için yapılan işlemler kimyasal su şartlandırmadır.

3 - Su Şartlandırma Firmaları Ne İş Yapar?

Su şartlandırma firmaları müşteri memnuniyet ve isteklerine istinaden kullanmış oldukları proseslerdeki ekipmanların daha uzun ömürlü olmalarını sağlamak kalıcı çözümler bulma işiyle uğraşırlar. Bunları gerekli kimyasal ürünler, ekipmanlar ve uzman mühendis kadrosuyla yaparlar.

4 - Su Şartlandırma Kimyasalları Ne İşe Yarar?

Su şartlandırma kimyasalları işletme için gerekli olan su enerjisini en iyi şekilde istenilen değerlere getirme işleminde kullanılırlar. Korozyon, kireç ve kışır oluşumunu engellemek temel görevleridir.

5 - Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasalları Nasıl Çalışır?

Kazan sularının en önemli özelliği yüksek sıcaklıkta çalışmasıdır. Bu yüksek sıcaklık aşırı kireçlenmeye sebep olur. Oluşan kireç tabakası enerji kayıplarına, kireç altı korozyona, metal kaybına, delinme ve çatlaklara sebep olur. Kazan suyu şartlandırmada öncelikli olarak ön şartlandırma cihazlarının sorunsuz çalışmasını sağlamalı, kondens tankı sıcaklığını 80 derece üzerine çıkardıktan sonra oksijen tutucu, dispersant bazlı ve kireç önleyici ürünlerle şartlandırma yapılmalıdır. Su şartlandırma ürünlerinin düzenli çalışması için istenilen kimyasal analizleri parametrelerinde tutmak için günlük blöflerle su takviyesi gerekmektedir.